Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke uitgever van de website:

De website  www.scan2inventory.com is eigendom van  6NRJ SA.
6NRJ SA
Chaussée de Nivelles 81
B-1420 Braine-L'Alleud (België)
BTW: BE 0872 634 665
HR: Brussel - RPR: Brussel

Telefoonnummer: +32 (0)2 290 07 00
Ondernemingsnummer: 872 634 665

Verantwoordelijke van de website: 6NRJ


Intellectuele eigendom, hyperlinks en virussen

De inhoud van deze website is exclusieve eigendom van 6NRJ, alle auteursrechten voorbehouden. Het reproduceren en gebruiken van de website en diens inhoud voor commerciële doeleinden is verboden behoudens voorafgaandelijke toestemming van 6NRJ.  6NRJ kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waarnaar via hyperlinks wordt verwezen, noch voor eventuele virussen te wijten aan het raadplegen van de website door de bezoeker.  

 

Hosting van de website:

De onderneming Produweb staat in voor de realisatie, het onderhoud en de hosting van deze website.  
Produweb SA
Rue des Fories 2
B- 4020 Luik (België)