Inventaris en logistiek beheersysteem voor publieke instellingen en lagere overheden

Makkelijk goederen identificeren en beheren in uw onderneming

Scan2Inventory is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool voor uw initiële en periodieke inventaris die alle noodzakelijke rapporten aflevert voor een prima beheer van uw goederenbestand en de boekhoudkundige verwerking ervan.

Bogend op ervaring uit de overheids- en parastatale sector

Scan2Inventory wordt reeds gebruikt in publieke en semi-publieke instellingen. Dankzij onze terreinkennis kunnen we specifieke boomstructuren ter beschikking stellen voor de goederen die het meest gebruikt worden in uw sector: 

  • Materiaal, investeringsgoederen, toebehoren, IT…
  • Mogelijkheid tot het toevoegen van kenmerken en afbeeldingen
  • Beheren van wegendiensten
  • Dendrologie: beheren van gemeentelijke groenvoorzieningen
  • … en nog andere specifieke domeinen zoals politiezones en ziekenhuizen

Single-user of multi-user versie

Een vereenvoudigde installatie laat ondernemingen van elke omvang toe om de software te installeren en te gebruiken. De prijs blijft hetzelfde en wordt uitsluitend bepaald in functie van het aantal te beheren goederen.

  • Single-user versie (1 pc, 1 gebruiker): ideaal voor kleine ondernemingen;
  • Multi-user versie (Client/Server): met keuze van de database (ORACLE, MSSQL, MySQL 5.1, SQLite) voor grotere ondernemingen.

 

U wenst meer informatie? Wij zijn vertrouwd met de procedures voor openbare aanbestedingen in uw sector.